اثر طب سوزني در درمان و کنترل استرس

طب سوزني
استرس و طب سوزنی
استرس
استرس و طب سوزنی
اثر طب سوزني در درمان و کنترل استرس :

طب سوزنی – کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه

وقتی که پزشکتان به شما می گوید که مشکل و یا بیماری شما بر اثر استرس بوجود آمده است، این در حقیقت به چه معناست. اثر طب سوزنی در درمان و کنترل استرس.

یک فرد می تواند در محل کارش و یا در ارتباطاتش با سایرین احساس استرس نماید، با اینحال استرس بیش از فقط یک احساس هیجانی و درونی است که در بعضی مواقع پدید می آید.اثر طب سوزني در درمان و کنترل استرس.

استرس وضعیتی است که می تواند در طی زمان سبب بروز اثرات جدی و بدی بر روی سلامت بدن شود. استرس دائمی می تواند سبب ایجاد دردهای بدنی، بیخوابی، بالا رفتن فشار خون و مشکلات متعدد دیگری شود. اگر شما دائما مبتلا به چنین استرسهایی هستید، طب سوزني می تواند برای شما بسیار موثر بوده و شما را به حالت طبیعی بازگرداند.

و اما طب سوزنی چگونه قادر است به کاهش و درمان استرس کمک نماید؟ روشهای مختلفی وجود دارند که طب سوزنی می تواند از

طریق آنها به کاهش استرس و عوارض آن کمک نماید. اول اینکه طب سوزنی بسیار آرامبخش می باشد. به محض اینکه در محیط آرام کلینیک طب سوزنی، سوزنهای نازک وارد بدن شما می شوند و شما بیست دقیقه بر روی تخت آرام دراز می کشید، احساس آرامش خاصی خواهید نمود.

سپس بعد از اینکه از تخت بلند شدید نیز احساس آرام بودن در شما همچنان ادامه خواهد یافت. ثانیا طب سوزنی سبب می گردد که تعادلی در تمام بدن شما بوجود بیاید.

برای مثال، اگر به علت استرس، بدن شما دچار گردن درد و یا شانه درد مزمن شده باشد، طب سوزنی باعث ریلکس و شل شدن عضلاتتان شده و جریان خون در آن مناطق را بیشتر افزایش می دهد. و در آخر اینکه، از آنجاییکه استرس در طولانی مدت باعث ایجاد بیماریهایی می شود، طب سوزنی می تواند با از بین بردن علت ایجاد آنها، سبب بهبودی و درمان آن بیماریها نیز بشود.

طب سوزنی به دنبال بازگرداندن دوباره مسیر انرژی مثبت در سرتاسر بدن می باشد. همچنین ادعا می شود که طب سوزنی باعث از بین رفتن انرژی بد بدن که موجب درد و بیماری می گردد می شود. از نقطه نظر پزشکی مدرن، طب سوزنی باعث تحریک سیستمهای مختلف در بدن می شود و این کار می توان سبب شروع یک پاسخ التیام بخش در بدن شود. اثر طب سوزني در درمان و کنترل استرس.

در طب سوزنی، بدن به یک سری مناطق و نقاط فشاری تقسیم می شود. با توجه به بیماری و مشکل فرد، سوزن های طب سوزنی به این نقاط فشاری مختلف فرو کرده می شوند. اثر طب سوزني در درمان و کنترل استرس.

این نقاط معمولا در نزدیکی اعصاب بدن هستند. سوزن ها باعث تحریک اعصاب شده و سبب می شوند که هورمون ها و مواد شیمیایی مختلفی مثل آندورفین ها ترشح شوند که موجب شروع یک پاسخ درمانی در بدن می گردند. آن چیزی که باعث درمان و رفع مشکل بیمار می شود همین تحریک سیستم ایمنی و گردش خون می باشد. اثر طب سوزني در درمان و کنترل استرس.

 

استرس وضعیتی است که می تواند در طی زمان سبب بروز اثرات جدی و بدی بر روی سلامت بدن شود. استرس دائمی می تواند سبب ایجاد دردهای بدنی، بیخوابی، بالا رفتن فشار خون و مشکلات متعدد دیگری شود.

اگر شما دائما مبتلا به چنین استرسهایی هستید، طب سوزني می تواند برای شما بسیار موثر بوده و شما را به حالت طبیعی بازگرداند. و اما طب سوزنی چگونه قادر است به کاهش و درمان استرس کمک نماید؟

روشهای مختلفی وجود دارند که طب سوزنی می تواند از طریق آنها به کاهش استرس و عوارض آن کمک نماید. اول اینکه طب سوزنی بسیار آرامبخش می باشد. به محض اینکه در محیط آرام کلینیک طب سوزنی، سوزنهای نازک وارد بدن شما می شوند و شما بیست دقیقه بر روی تخت آرام دراز می کشید، احساس آرامش خاصی خواهید نمود.

سپس بعد از اینکه از تخت بلند شدید نیز احساس آرام بودن در شما همچنان ادامه خواهد یافت. ثانیا طب سوزنی سبب می گردد که تعادلی در تمام بدن شما بوجود بیاید.

برای مثال، اگر به علت استرس، بدن شما دچار گردن درد و یا شانه درد مزمن شده باشد، طب سوزنی باعث ریلکس و شل شدن عضلاتتان شده و جریان خون در آن مناطق را بیشتر افزایش می دهد. و در آخر اینکه، از آنجاییکه استرس در طولانی مدت باعث ایجاد بیماریهایی می شود، طب سوزنی می تواند با از بین بردن علت ایجاد آنها، سبب بهبودی و درمان آن بیماریها نیز بشود.
طب سوزنی به دنبال بازگرداندن دوباره مسیر انرژی مثبت در سرتاسر بدن می باشد. همچنین ادعا می شود که طب سوزنی باعث از بین رفتن انرژی بد بدن که موجب درد و بیماری می گردد می شود. از نقطه نظر پزشکی مدرن، طب سوزنی باعث تحریک سیستمهای مختلف در بدن می شود و این کار می توان سبب شروع یک پاسخ التیام بخش در بدن شود. اثر طب سوزني در درمان و کنترل استرس.

در طب سوزنی، بدن به یک سری مناطق و نقاط فشاری تقسیم می شود. با توجه به بیماری و مشکل فرد، سوزن های طب سوزنی به این نقاط فشاری مختلف فرو کرده می شوند. اثر طب سوزني در درمان و کنترل استرس.

این نقاط معمولا در نزدیکی اعصاب بدن هستند. سوزن ها باعث تحریک اعصاب شده و سبب می شوند که هورمون ها و مواد شیمیایی مختلفی مثل آندورفین ها ترشح شوند که موجب شروع یک پاسخ درمانی در بدن می گردند. آن چیزی که باعث درمان و رفع مشکل بیمار می شود همین تحریک سیستم ایمنی و گردش خون می باشد. اثر طب سوزني در درمان و کنترل استرس.

Print Friendly, PDF & Email