اثر طب سوزنى برای درمان درد های قاعدگی Medical acupuncture

درد های قاعدگی2
درد های قاعدگی

( کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه Medical acupuncture )  اثر طب سوزني برای درمان درد های قاعدگی :

درد های قاعدگی یا دردهای پریود که به آن اصطلاحا (دیسمنوره) گفته می شود دردهایی هستند شدید، ضربان دار، تیز و سوزشی که اغلب در قسمت پایین شکم و نیز در ناحیه ران ها احساس میشوند.

از نظر طب غربی علت این دردهای قاعدگی اغلب نا مشخص می باشند و برای تسکین آنها نیز از داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی که دارای عوارض جانبی زیادی نیز می باشند استفاده می گردد. در حقیقت صدها سال است که از

طب سوزنی برای درمان دردهای قاعدگی در چین استفاده می شود. از نظر طب سوزنی کبد نقش مهمی در بروز این دردهای قاعدگی ایفاء می کند.

مریدین کبد در طب سوزنی ازانگشت شست پا شروع شده واز ناحیه داخلی ران ها به سمت دستگاه تناسلی رفته وازآنجا به کبد و پستانها می رود. متخصصین طب سوزنی با استفاده از نقاطی از مریدین کبد می توانند دردهای قاعدگی را در خانم ها درمان نمایند.

Dysmenorrhoea is painful cramps originating in the uterus just prior to or during menstruation. It can be primary (i.e. without any organic pathology) or secondary (i.e. associated with a pathological condition, such as endometriosis or ovarian cysts). The pain usually lasts between 8 and 72 hours.(Fraser 1992)
Adolescent girls are more likely than older women to have primary dysmenorrhoea because the condition can get better with age. Secondary dysmenorrhoea tends to be less common in adolescents, as onset of causative conditions may not have occurred yet. Estimates suggest that around 25-50% of adult women and about 75% of adolescents experience pain with menstruation, and some 5-20% report severe pain that prevents them from carrying on with their usual activities.(Zondervan 1998; Harlow 2004) The longer the mean duration of menstruation the more severe the dysmenorrhoea. Also, younger age at menarche and cigarette smoking have been associated with dysmenorrhoea.(Harlow 1996; Sundell 1990)
Conventional treatment is aimed at relieving pain and includes NSAIDs, the oral contraceptive pill, depo-medroxyprogesterone acetate, levonorgestrel-releasing intrauterine device, danazol and leuprolide acetate.