اثر طب سوزنی در ترک سیگار Medical acupuncture

ترک سیگار با طب سوزنی
ترک سیگار با طب سوزنی
ترک سیگار با طب سوزنی
ترک سیگار با طب سوزنی
 اثر طب سوزنی در ترک سیگار :

طب سوزنی – کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه

سیگار کشیدن یک اعتیاد پیچیده و قوی می باشد. که ترک آن برای بسیاری از افراد کار چندان آسانی نمی باشد. برای ترک موفق سیگار و غلبه بر مشکلات جسمی و روحی آن، شما نیاز به روشهای خاصی دارید که یکی از بهترین این روشها، طب سوزنی می باشد.

چندین سال است که از طب سوزنی برای ترک سیگار quit smoking استفاده می شود و بسیاری از افراد با استفاده از این روش موفق به ترک سیگار شده اند.

در تحقیقی که اخیرا در دانشگاه اسلوی نروژ انجام شده است مشخص شده است که طب سوزنی باعث کاهش قابل توجهی از میل به سیگار کشیدن تا پنج سال بعد از درمان می شود.

در این تحقیق همچنین نشان داده شده است که افرادی که تحت درمان ترک سیگار قرار گرفته اند از بو و مزه سیگار

متنفر می شوند و تحمل آن را نخواهند داشت. معمولا یک دوره ترک سیگار، پنج جلسه طول می کشد.

Research for areas such as nicotine addiction or stress tends to employ a model of treatment which is rarely similar to the ways in which a traditional acupuncturist normally works.

The use of formula points, the same ones applied time and time again, does not square with traditional treatment which is developmental and evolutionary.

The results from a session help the practitioner to refine the diagnosis and inform amendments to how they treat the patient on the next visit.

This is all premised on a system of Chinese medicine which aims to balance energies in the body in the simple belief that a system in balance tends to see a reduction in the symptoms which arise from underlying disharmony.

Various forms of addiction, anxiety states and system failures are seen as the alarm bells of disease, and treatment is aimed at correcting the underlying patterns.

Print Friendly, PDF & Email