اثر طب سوزنی در یائسگی

اثر طب سوزنی در یائسگی
طب سوزني در یائسگی
طب سوزني در یائسگی
طب سوزني در یائسگی

اثر طب سوزنی در یائسگی

اثر طب سوزنی در یائسگی : در تحقیقی که در سال 2012 در لوس آنجلس آمریکا انجام شد نتیجه گرفته شد که طب سوزنی می تواند از میزان و شدت علائمی که در یائسگی ایجاد می شود به مقدار زیادی بکاهد و باعث بهبود زندگی بیماران شود .علائم یائسگی که در این تحقیق بررسی شدند عبارت بودند از

گرگرفتگی،افسردگی، اضطراب، خواب و میزان کورتیزول خون.

The menopause, defined as the end of the last menstrual period, occurs at a median age of 53 years (Hardy 2005). The change in hormone levels during the perimenopause and menopause, particularly the decline in levels of oestrogen, can cause acute menopausal symptoms; for example, about 30-70% of women in Western countries will experience vasomotor symptoms, such as hot flushes and night sweats (Freeman 2007; Melby 2005).
Some women also report vaginal dryness and psychological symptoms, including tiredness, sleep disturbances, mood swings, forgetfulness and loss of libido (Melby 2005; Bachmann 1999). The median duration of menopausal vasomotor symptoms is about 4 years but, in around 10% of women, they last longer than 12 years (Polity 2008).
The most commonly used conventional medical treatment for such symptoms is hormone replacement therapy (HRT), comprising an oestrogen alone (in women who have had a hysterectomy) or in combination with a progestogen. HRT is now only indicated for short-term treatment of menopausal symptoms in the UK (MHRA 2007).
Systematic reviews (Lee 2009; Cho 2009) and randomised controlled trials published since these reviews were done (Kim 2010; Venzke 2010; Boroud 2010; Boroud 2009; Parks 2009; Avis 2008) have found: a) no difference between real and sham acupuncture for the treatment of menopausal symptoms, b) acupuncture is at least as effective, and sometimes superior to, hormonal drug treatment, c) additional acupuncture improves on usual, or self, care, and d) moxibustion is better than no intervention. These results suggest that sham acupuncture has therapeutic effects in itself, thus reducing its utility as a ” placebo” control for ‘true’ acupuncture. However, both reviews suggested that more high quality studies are needed to confirm this. (see Table overleaf)

Acupuncture may help reduce symptoms of the menopause and perimenopause by:
regulating serum estradiol, follicle stimulating hormone and luteotrophic hormone (Xia 2008);
increasing relaxation and reducing tension (Samuels 2008). Acupuncture can alter the brain’s mood chemistry, reducing serotonin levels (Zhou 2008) and increasing endorphins (Han, 2004) and neuropeptide Y levels (Lee 2009), which can help to combat negative affective states.
stimulating nerves located in muscles and other tissues, which leads to release of endorphins and other neurohumoral factors, and changes the processing of pain in the brain and spinal cord (Pomeranz, 1987, Zijlstra 2003, Cheng 2009).

by stimulating nerves located in muscles and other tissues, acupuncture leads to release. of endorphins and.

other neurochumoral factors and changes the processing of pain in the brain and spinal cord (Zhao 2008, Zijlstra 2003, Pomeranz, 1987)

Reducing inflammation – by promoting release of vascular and immunomodulatory factors (Kim 2008, Kavoussi 2007, Zijlstra 2003).
Reducing the degree of cortical spreading depression (an electrical wave in the brain associated with migraine) and plasma.

levels of calcitonin gene-related peptide and substance P (both implicated in the pathophysiology of migraine) (Shi 2010).

Modulating extracranial and intracranial blood flow (Park 2009).
Affecting serotonin (5-hydroxytriptamine) levels in the brain (Zhong 2007).

(Serotonin may be linked. to the initiation of migraines; 5-HT agonists (triptans) are used against acute attacks.

Many people with migraine can be adequately treated when the attacks occur, but some need prophylactic

Acupuncture may help reduce symptoms of the menopause and perimenopause by:
regulating serum estradiol, follicle stimulating hormone and luteotrophic hormone (Xia 2008);
increasing relaxation and reducing tension (Samuels 2008). Acupuncture can alter the brain’s mood chemistry, reducing serotonin levels (Zhou 2008) and increasing endorphins (Han, 2004) and neuropeptide Y levels (Lee 2009), which can help to combat negative affective states.
stimulating nerves located in muscles and other tissues, which leads to release of endorphins and other neurohumoral factors, and changes the processing of pain in the brain and spinal cord (Pomeranz, 1987, Zijlstra 2003, Cheng 2009).

اثر طب سوزنی در یائسگی

اثر طب سوزنی در یائسگی

اثر طب سوزنی در یائسگی

اثر طب سوزنی در یائسگی
Print Friendly, PDF & Email