جواب به سوالات شایع

سوالات
سوالات

سوال ۱- هزینه هر جلسه طب سوزنی چقدر می باشد؟
جواب: هزینه هر جلسه طب سوزنی صدوپنجاه هزار تومان می باشد.
سوال ۲- آیا برای مشاوره نیز هزینه ای باید پرداخت کرد؟
جواب: خیر، مشاوره رایگان می باشد.
سوال ۳- هر جلسه چقدر طول می کشد؟
جواب: سوزنها به مدت بیست دقیقه در بدن باقی مانده و سپس بیرون آورده می شوند.
سوال ۴- آیا سوزنها یکبار مصرف هستند؟
جواب: بلی، سوزنها بعد از هر جلسه به دور ریخته می شوند.
سوال ۵- تعداد جلسات چه تعداد می باشد؟
جواب: معمولا یک دوره درمان طب سوزنی ده جلسه طول می کشد.
سوال ۶- هفته ای چند بار نیاز به انجام طب سوزنی می باشد؟
جواب: معمولا هفته ای یک یا دو بار کافی می باشد.

Print Friendly, PDF & Email