طب سوزنى در درمان سندروم روده تحریک پذیر Acupuncture

IBS
سندروم روده تحریک پذیر

 

سندروم روده تحریک پذیر
سندروم روده تحریک پذیر
طب سوزنى در درمان سندروم روده تحریک پذیر Acupuncture

طب سوزنی – کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه

علایم و نشانه های اصلی سندروم روده تحریک پذیر عبارتند از: دردهای شکمی، نفخ ، تناوب در یبوست و اسهال. طب مدرن تاکنون هیچ علت خاصی را برای پیدایش سندروم روده تحریک پذیر پیدا نکرده است.

همچنین تاکنون هیچ درمان موثری نیز برای آن پیدا نشده است و اطباء تنها کاری که از دستشان برمی آید تسکین موقتی علایم آن می باشد. اما امروزه تحقیقات دانشمندان نشان داده است که طب سوزنی بر روی سندروم روده تحریک پذیر بسیار موثر بوده و با اثر بر روی مغز، باعث تسکین و بهبودی بیماری شان می گردد.

گزارش شده است که تا حدود بیست و دو درصد افراد در انگلستان دچار سندروم روده تحریک پذیر هستند و این بیماری شایعترین بیماری گوارشی عملکردی می باشد که توسط پزشکان عمومی ویزیت می گردد.

خانمها دو تا سه برابر بیشتر از مردان دچار سندروم روده تحریک پذیر

می شوند و اغلب مشکل آنها در دوران پریودشان تشدید می شود.

این بیماری اغلب از زمان بلوغ شروع می شود. عوامل مستعد کننده این بیماری عبارت از رژیم غذایی کم فیبر، استرسهای هیجانی، ابتلا به اسهال های عفونی و استفاده از داروهای مسهل می باشد.

دردی که در سندروم روده تحریک پذیر ایجاد م می تواند منجر به مراجعه بیمار به پزشک، بستری شدن در بیمارستان و غیبت از محل کار شده و همچنین می تواند باعث افسردگی بیمار گردد.

علت بروز سندروم روده تحریک پذیر هنوز نامشخص می باشد اما این طور به نظر می رسد که اعصاب حسی در روده ها در این افراد دچار حساسیت بیش از حد شده و ممکن است دیواره روده ها در هنگام کشش، از خودشان واکنش بیش از حد نشان دهد. عضلات روده ها می توانند واکنش بیش ازحدی از خود نشان داده و باعث بروز درد، اسپاسم، نفخ، یبوست و یا اسهال شوند.

داروهایی که در درمان سندروم روده تحریک پذیر بکار می روند معمولا آنچنان موثر واقع نمی شوند. تحقیقات دانشمندان نشان داده است که طب سوزنی با استفاده از روشهای زیر می تواند به بیماران دچار سندروم روده تحریک پذیر کمک نماید:
* درد آنها را بسیار تسکین می دهد.
* آستانه حسی روده ها را به میزان زیادی بالا می برد.
* تون پاراسمپاتیک آنها را افزایش می دهد. استرس باعث فعال شدن سیستم اعصاب سمپاتیک می گردد که می تواند باعث تحریک اسپاسم روده ها و در نتیجه شکم درد گردد.

ی گردد
Irritable bowel syndrome (IBS) describes a collection of symptoms, commonly including chronic abdominal pain, bloating, flatulence and altered bowel habits. طب سوزنى در درمان سندروم روده تحریک پذیر

It is a functional disorder of the intestines, occurring in the absence of visible structural abnormality.
IBS affects up to 22% of people in the UK (Maxwell 1997) and is the most common functional digestive disorder seen by GPs. Women are 2-3 times more likely to develop IBS, and often suffer more symptoms during their periods. The condition often begins in adolescence or early adulthood. طب سوزنى در درمان سندروم روده تحریک پذیر

Predisposing factors may include a low-fibre diet, emotional stress, use of laxatives or a bout of infectious diarrhoea. It is typically a chronic, recurrent disorder, associated with substantial health, social and economic costs.

Pain and impairment from IBS can lead to frequent doctor visits, hospitalizations and workplace absenteeism, and can cause depression.طب سوزنى در درمان سندروم روده تحریک پذیر
The cause of IBS is unclear, but it appears that sensory nerves in the bowel are hypersensitive in people with IBS and may overreact when the bowel wall stretches. Intestinal muscles can be hypo- or hyperactive, causing pain, cramping, flatulence, sudden bouts of diarrhea, and/or constipation. The symptoms are usually triggered by stress or eating. Systematic reviews of the research literature suggest that conventional medications are of limited benefit in IBS
How acupuncture can help
Research has shown that acupuncture treatment may benefit IBS symptoms by:
Providing pain relief (Pomeranz 1987). طب سوزنى در درمان سندروم روده تحریک پذیر
Regulating the motility of the digestive tract (Yin 2010, Chen 2008).
Raising the sensory threshold of the gut. Various possible mechanisms have been identified, involving spinal nerves and NMDA receptors and a range of neurotransmitters (Xu 2009, Ma 2009, Tian 2008, Tian 2006, Xing 2004). A lowered threshold to bowel pain and distention are hallmarks of IBS.

طب سوزنى در درمان سندروم روده تحریک پذیر
Increasing parasympathetic tone (Schneider 2007b). Stress activates the sympathetic nervous system, which can stimulate colon spasms, resulting in abdominal discomfort. هزینه طب سوزنی In people with IBS, the colon can be oversensitive to the smallest amount of conflict or stress. Acupuncture activates the opposing parasympathetic nervous system, which initiates the relaxation or ‘rest and digest’ response. طب سوزنى در درمان سندروم روده تحریک پذیر

Reducing anxiety and depression (Samuels 2008). The distress provoked by IBS symptoms can lead to a vicious cycle of anxiety-pain-anxiety, while the embarrassing nature of the condition can lead to feelings of depression. Acupuncture can alter the brain’s mood chemistry, increases production of serotonin and endorphins (Han 2004), helping to combat these negative affective states. طب سوزنى در درمان سندروم روده تحریک پذیر

انجمن پزشکان طب سوزنی ایران و اسامی آنها There is consistent evidence that a course of acupuncture improves IBS symptoms and general wellbeing (Anastasi 2009, Trujillo 2008, Reynolds 2008, Schneider 2007b, Xing 2004, Lu 2000), though there are arguments about the extent to which the effect is placebo-related (Lembo 2009, Schneider 2007a, Lim 2006, Forbes 2005). طب سوزنى در درمان سندروم روده تحریک پذیر

As yet there is no satisfactory placebo/sham intervention for acupuncture so this is still a matter for conjecture. There are plausible physiological explanations for acupuncture’s effects (see above) and it can promote mechanisms not seen with sham treatments (Schneider 2007b). طب سوزنى در درمان سندروم روده تحریک پذیر
Acupuncture can be safely and effectively combined with Western biomedicine, and other treatments such as relaxation exercises, herbal medicine and psychotherapy.

In addition to offering acupuncture and related therapies, acupuncturists will often make suggestions as to dietary and other lifestyle changes that may be helpful in combating IBS symptoms. طب سوزنى در درمان سندروم روده تحریک پذیر

Working with a supportive therapist can also help people suffering from IBS to change their negative health beliefs and improve their coping mechanisms, which can have a positive influence on both mood and symptoms. طب سوزنى در درمان سندروم روده تحریک پذیر

Print Friendly, PDF & Email