طب سوزني برای آرتروز Medical acupuncture

آرتروز1
آرتروز
( کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه Medical acupuncture ) طب سوزني برای آرتروز :

تقریبا تمام افراد بالای 40 سال تا حدودی دچار آرتروز در مفصل هایشان هستند اما همه آنها علایم آرتروز را دارا نمی باشند. در این بیماری تغییرات مفصلی باعث بروز درد و محدودیت  حرکت آنها می شود. در طب غربی معمولا برای درمان آرتروز  از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی استفاده می شود که دارای عوارض جانبی زیادی می باشند.

در طب سوزني از مریدین کلیه برای درمان آرتروز استفاده می شود زیرا کلیه ها از نظر طب سوزنی در

استخوان ها موثر می باشند . در تحقیقی که اخیرا بر روی 4000 بیمار مبتلا به آرتروز زانو انجام شده است مشخص گردیده که طب سوزنی نسبت به سایر درمان ها اثر بسیار موثرتری دارد.

Persistent (chronic) pain is a widespread problem that affects around 8 million people of all ages in the UK (Chronic Pain Policy 2010). In 22% of cases, chronic pain leads to depression, and some 25% of those diagnosed with chronic pain go on to lose their jobs (Chronic Pain Policy 2010). In fact, around £3.8 billion a year is spent on incapacity benefit payments to those diagnosed with chronic pain.

The International Association for the Study of Pain has defined pain “as an unpleasant sensory or emotional experience resulting from actual or potential tissue damage…”. Chronic pain may be defined as pain that lasts beyond the usual course of the acute disease or expected time of healing, and it may continue indefinitely.

Typical chronic pain conditions include: osteoarthritis; rheumatoid arthritis; low back, shoulder and neck pain; headache and migraine; cancer pain; fibromyalgia; neuropathic pain (e.g. sciatica, trigeminal neuralgia, post herpetic neuralgia); chronic overuse conditions (e.g. tendonitis); and chronic visceral pain (e.g. irritable bowel syndrome, interstitial cystitis, endometriosis)