طب سوزنی برای آلرژی و حساسیت فصلی Medical acupuncture

آلرژی و حساسیت فصلی1
آلرژی و حساسیت فصلی

( کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه Medical acupuncture )

طب سوزنی برای آلرژی و حساسیت فصلی :

حدود ده تا چهل درصد مردم جهان گرفتار حساسیت فصلی یا رینیت آلرژیک هستند. علایم و نشانه های حساسیت فصلی عبارتند از: عطسه های مکرر، خارش بینی، گرفتگی بینی، ترشحات آبکی از بینی، خارش چشم، قرمزی چشم، اشک ریزش، سرفه، تنفس صدادار، تنگی نفس، خارش گلو، خستگی، تب، احساس فشار در سر و خارش بدن.

یکی از عوامل خطرزا در بروز این بیماری، وجود سابقه فامیلی از این بیماری یا سایر اختلالات آلرژیک در خانواده افراد مبتلا می باشد. حساسیت فصلی می تواند بر کیفیت زندگی افراد تاثیر منفی زیادی گذاشته، در شغل، خواب و تفریحات آنها نیز اختلال ایجاد نماید. طب سوزني می تواند با کم کردن یا حذف علایم حساسیت فصلی، به بهبود کیفیت زندگی این افراد کمک موثری نماید. به روشهای متفاوتی طب سوزنی در

درمان حساسیت فصلی موثر می باشد که مهمترین آنها عبارتند از: 1- تنظیم سطح ایمونوگلوبولین ایی و سیتوکایین ها. 2- با تحریک اعصاب موجب ترشح آندورفین ها و سایر فاکتورهای عصبی هورمونی شده ودر نتیجه درد را کاهش میدهد. 3- تقویت فعالیت سلولهای کشنده طبیعی و تنظیم تعداد و نسبت انواع سلولهای ایمنی. 4- افزایش جریان خون موضعی. 5- کاهش التهاب.

Allergic rhinitis (perennial and seasonal) affects around 10-40% of the population worldwide, and can have a substantial health and economic impact on the community. The condition can affect several organ systems, and cause many symptoms. Typical symptoms include sneezing, nasal itching, nasal blockage, and watery nasal discharge.

Other symptoms include eye symptoms (e.g. red eyes, itchy eyes, tearing), coughing, wheezing and shortness of breath, oral allergy syndrome (i.e. an itchy, swollen oropharynx on eating stoned fruits), and systemic symptoms such as tiredness, fever, a pressure sensation in the head, and itchiness.

Risk factors include a personal or family history of atopy or other allergic disorders, male sex, birth order (increased risk being seen in first born), and small family size.(Parikh 1997; Ross 1994) Allergic rhinitis may impair quality of life, interfering with work, sleep, and recreational activities.(Blaiss 1999)

How acupuncture can help

Evidence from systematic reviews suggests that acupuncture and moxibustion may be a safe and effective treatment for allergic rhinitis with benefits over conventional medicine (Xiao 2009), that acupuncture can help to relieve symptoms of perennial rhinitis (Lee 2009) and that ear acupressure has a similar efficacy to antihistamines (Zhang 2010). However, the reviews also state that the evidence is mixed and the trials generally of poor quality and that more high-quality randomised controlled trials are needed to assess the effectiveness of acupuncture for allergic rhinitis, particularly seasonal (hay fever).(Roberts 2008; Lee 2009; Xiao 2009; Zhang 2010). Recent randomised controlled trials have found that acupuncture used as an adjunct to routine care for allergic rhinitis has clinically relevant and persistent benefits (Brinkhaus 2008) and is cost effective (Witt 2009). Such trials have also found that acupuncture is effective in the symptomatic treatment of perennial rhinitis (Xue 2007) and that active acupuncture is more effective than sham acupuncture in decreasing the symptom scores for persistent allergic rhinitis and increasing the symptom-free days