طب سوزنى برای سندروم تونل کارپ Acupuncture

طب سوزنی و سندروم تونل کارپ
طب سوزنی و سندروم تونل کارپ
طب سوزنی و سندروم تونل کارپ
طب سوزنی و سندروم تونل کارپ

طب سوزنى برای سندروم تونل کارپ :

طب سوزنی – کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه

سندروم تونل کارپ که عبارت است از درد، تورم، گزگز و بی حسی انگشتان دست، بر اثر فشار تاندونها بر روی عصب مدیان در ساعد ایجاد می شود.

درد وگزگز دست در شبها بیشتر شده و می تواند فرد را از خواب بیدار کند . جراحی برای درمان سندروم تونل کارپ بسیار رایج بوده و هر سال حدود 450000 نفر در آمریکا بخاطر این وضعیت تحت عمل جراحی قرار می گیرند.

در سال 2009 در مجله بالینی درد گزارش شده که اثر طب سوزنی در

بیماران مبتلا به سندروم تونل کارپ بسیار مطلوب می باشد و نتایج بهتری از تزریق استروئید ها دارد. همچنین عوارض تزریق استروئید ها نیز در طب سوزنی وجود ندارد.

Print Friendly, PDF & Email