طب سوزنی برای سندروم پاهای بی قرار Acupuncture

طب سوزنی و سندروم پاهای بیقرار -
طب سوزنی و سندروم پاهای بی قرار
طب سوزنی و سندروم پاهای بیقرار -
طب سوزنی و سندروم پاهای بی قرار

طب سوزني برای سندروم پاهای بی قرار :

طب سوزنی – کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه

حدود سه درصد از افراد جامعه دچار سندروم پاهای بی قرار می باشند.

بعضی از این افراد اینطور بیماریشان را شرح می دهند که احساس سوزش، خارش، درد و یا احساسی شبیه آنچه که پایشان را می کشند دارند.

این مشکل بیشتر در شبها فرد را دچار نموده و باعث می شود که فرد بخوبی نخوابد و در نتیجه روز بعد نیز دچار خستگی خواهد بود. این وضعیت معمولا در افراد بزرگسال ایجاد می شود.

داروهایی که در طب غربی برای این بیماری تجویز می شوند نمی توانند باعث درمان وضعیت شوند و در واقع دارای عوارض جانبی مثل تهوع، سرگیجه و خواب آلودگی نیز می باشند.

طب سوزنی بیش از

دو هزار سال است که علایم این بیماری را با موفقیت درمان نموده است.

در واقع در تحقیقاتی که اخیرا صورت گرفته است نشان داده شده است که اثر طب سوزنی بر روی این بیماری بسیار بیشتر از تجویز داروهای شیمیایی می باشد.

Print Friendly, PDF & Email