طب سوزنی در درمان دردها Medical acupuncture

درمان دردها1
طب سوزنی در درمان دردها

( کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه Medical acupuncture )

طب سوزني در درمان دردها :

صدها سال است که از طب سوزنی در درمان انواع دردها استفاده می گردد. از نظر طب سنتی چین، درد به سبب انسداد انرژی در مریدین هایی که در سرتاسر بدن وجود دارند ایجاد می گردد. پزشکی مدرن تازه به این نتیجه رسیده است که چگونه طب سوزنی می تواند به درمان درد ها کمک کند.

در تحقیقی که در مجله سالانه پزشکی داخلی آمریکا منتشر شده تاثیر طب سوزنی در آرتروز زانو بیان شده است . در تحقیقی دیگر، اثرات مثبت این روش در تسکین انواع سر دردها و بخصوص میگرن نشان داده شده است. بعضی از انواع درد هایی که در تحقیقات پزشکی مشخص شده که این طب بر روی آنها

اثرات بسیار خوبی دارد عبارتند از:فیبرومیالژی، کمردرد، زونا، سردرد، دردهای قاعدگی وانواع دردهای عصبی. شواهد علمی دانشمندان نشان داده است که مکانیسم اثر این روش به علت آزاد شدن آندروفین از مغز می باشد که یک ماده شیمیایی طبیعی بدن است که درد را تسکین می دهد .

Persistent (chronic) pain is a widespread problem that affects around 8 million people of all ages in the UK (Chronic Pain Policy 2010). In 22% of cases, chronic pain leads to depression, and some 25% of those diagnosed with chronic pain go on to lose their jobs. In fact, around £3.8 billion a year is spent on incapacity benefit payments to those diagnosed with chronic pain.

The International Association for the Study of Pain has defined pain “as an unpleasant sensory or emotional experience resulting from actual or potential tissue damage…”. Chronic pain may be defined as pain that lasts beyond the usual course of the acute disease or expected time of healing, and it may continue indefinitely.

Typical chronic pain conditions include: osteoarthritis; rheumatoid arthritis; low back, shoulder and neck pain; headache and migraine; cancer pain; fibromyalgia; neuropathic pain (e.g. sciatica, trigeminal neuralgia, post herpetic neuralgia); chronic overuse conditions (e.g. tendonitis); and chronic visceral pain (e.g. irritable bowel syndrome, interstitial cystitis, endometriosis).