طب سوزنی در درمان فلج صورت (فلج بل) Medical acupuncture

فلج بلز 1
طب سوزنی و فلج بلز

طب سوزنی ( کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه Medical acupuncture ).

طب سوزني در درمان فلج صورت (فلج بل) :

طب سوزنی _ از هر 5000 نفر، یک نفر هر سال در انگلستان به فلج یک طرفه صورت (فلج بل) مبتلا می شود. این بیماری در هر سنی ممکن است اتفاق بیفتد. اما در سنین 15 تا 60 سالگی بیشتر شایع است. حدود 71 درصد بیماران بدون هیچ گونه درمانی بهبود می یابند اما در13 درصد موارد ضعف خفیف و در 16 درصد موارد ضعف متوسط تا شدید عضلات صورت باقی خواهد ماند. فلج بل به سبب التهاب عصب فاسیال ایجاد می شود. اما علت

ایجاد این التهاب هنوز مشخص نمی باشد. در درمان این بیماری از داروهای کورتون دار و ضد ویروس استفاده می شود. تحقیقات دانشمندان نشان داده است که انجام طب سوزنی به تنهایی و یا همراه با درمان دارویی می تواند باعث بهبودی قابل توجه بیماران مبتلا به فلج صورت گردد. طب سوزنی در فلج صورت می تواند موجب کاهش التهاب، افزایش گردش جریان خون در صورت و تحریک عصب و عضلات صورت شده و بیمار سریعتر بهبود می یابد.

Each year in the UK, around 1 in 5,000 people develop Bell’s palsy, which is characterised by unilateral facial weakness of rapid onset. The condition can develop at any age, but seems to be most common in those aged between 15 and 60 years.

In about 71% of patients, it resolves spontaneously without treatment, but 13% are left with slight facial weakness and 16% with moderate to severe weakness that results in major facial dysfunction and disfigurement.  Bell’s palsy is due to inflammation of the facial nerve in the internal auditory canal, but the cause of the inflammation is unknown. The condition results in an isolated unilateral lower motor neurone palsy, with impairment of all facial movements on the affected side, including blinking. Conventional medical treatment includes eye protection, drugs (i.e. corticosteroids, antivirals), surgery and physiotherapy.

Clinical trials suggest that acupuncture is at least as effective as corticosteroids and may improve recovery in patients with Bell’s palsy, either used alone or in combination with drug treatment (Tong 2009; Li 2004). Note though that most of the trials to date have been of poor quality which allows only tentative conclusions to be reached.

  Acupuncture may help in the treatment of Bell’s palsy by:

  • reducing inflammation, by promoting release of vascular and immunomodulatory factors (Kim 2008, Kavoussi 2007, Zijstra 2003);
  • enhancing local microcirculation, by increasing the diameter and blood flow velocity of peripheral arterioles (Komori 2009);
  • nerve and muscular stimulation