طب سوزنی و سازمان بهداشت جهانی

طب سوزنی و سازمان بهداشت جهانی
سازمان بهداشت جهانی
سازمان بهداشت جهانی
سازمان بهداشت جهانی

طب سوزنی و سازمان بهداشت جهانی

طب سوزنی و سازمان بهداشت جهانی

براساس نظر سازمان بهداشت جهاني (WHO) از طب سوزني مي توان در موارد زير استفاده نمود :
سينوزيت آلرژيک، کنترل دردهاي حاد و مزمن،  اضطراب،  آرتروز،  سندروم کارپال تونل،  تهوع و استفراغ،  اسپاسم مري،  افزايش بيش از حد اسيد معده،  روده تحريک پذير،  سندرومهاي ستون فقرات گردن و کمر،  اسهال،  يبوست،  مسموميتهاي دارويي،  دردهاي قاعدگي،  شانه منجمد،  سردردهاي ميگرني،  سردردهاي تنشي،  سرگيجه (بيماري مه نير)،  وزوز گوش، گرفتگي عضلات،  لرزش

اندامها،  تيک،  سکسکه،  ايلئوس بعد از عمل جراحي،  مشکلات بعد از سکته مغزي،  بي اختياري ادراري،  احتباس ادراري.
World Health Organization (WHO) on Acupuncture
The use of acupuncture has been shown to effectively treat many types of conditions. In 2003 the World Health Organization (WHO) and the National Institutes of Health (NIH) released a report called “Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trials.” Below you will see a list of the conditions mentioned in that report.
Please note that there are plenty of additional conditions which centuries of empirical data have shown acupuncture treats effectively but for which there is little or no modern western research. If you have questions about a condition not listed below, be sure to contact us so we can address your specific situation.
Psychological Conditions
Depression
Anxiety
OCD
PTSD
Somatization disorder
Hypersomnia
Insomnia
Neurological Conditions
Headache and migraine
Trigeminal neuralgia
Facial palsy (early stage, within three to six months)
Paresis following stroke
Peripheral neuropathies
Meniere’s Disease
Nocturnal enuresis
Cervicobrachial syndrome
Neurogenic bladder dysfunction
Intercostal neuralgia
Disc problems
Musculo-skeletal Conditions
Muscle pain, swelling, stiffness and weakness
Localized traumatic injuries, sprains, strains, tendinitis, contractures
Arthritis
Fibromyalgia
Work and sports related injuries
Low back and/or neck strain
Osteoarthritis
“Frozen shoulder”, “tennis elbow”
Sciatica
Respiratory System Conditions
Acute sinusitis
Acute rhinitis
Common cold and allergies*
Acute tonsillitis
Acute bronchitis
Bronchial asthma

طب سوزنی و سازمان بهداشت جهانی

طب سوزنی و سازمان بهداشت جهانی

طب سوزنی و سازمان بهداشت جهانی

طب سوزنی و سازمان بهداشت جهانی
Print Friendly, PDF & Email