طب سوزنی و سیاتیک Medical acupuncture

سیاتیک و طب سوزنی
سیاتیک و طب سوزنی
سیاتیک و طب سوزنی
سیاتیک و طب سوزنی

طب سوزنی و سیاتیک Medical acupuncture

طب سوزنی – کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه

اصطلاح سیاتیک sciatica به دردی گفته می شود که در کمر و پاها ایجاد شده و بر اثر تحریک عصب سیاتیک ایجاد می گردد. درد سیاتیک معمولا از کمر شروع شده و به سمت کفل، پشت ران و تا زیر زانو ادامه می یابد.

عصب سیاتیک بزرگترین عصب بدن است که از ریشه های عصبی در نخاع از کمر شروع شده و از قسمت کفل به سمت پاها می رود. گرچه درد سیاتیک اکثرا بر اثر بیرون زدگی دیسک بین مهره های کمری و فشار مستقیم آن بر روی عصب ایجاد می شود، اما هر عامل دیگری که باعث تحریک یا التهاب عصب سیاتیک شود می تواند باعث بروز درد در کمر و پاها شود. سیاتیک را می توان با انجام معاینات فیزیکی و روشهای تصویربرداری همچون سی تی اسکن و ام آر آی تشخیص داد.

تحقیقات زیادی در مورد اثر طب سوزنی بر روی سیاتیک در بیمارستانهای
دانشگاهی در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته که نتایج همگی آنها از اثرات مطلوب طب سوزنی بر روی سیاتیک حکایت می کند. طب سوزنی با روشهای زیر به بهبود سیاتیک کمک
می کند:
# با تحریک اعصابی که در عضلات و سایر بافتها قرار دارند منجر به ترشح آندورفینها و سایر فاکتورهای شیمیایی شده و فرآیند بروز درد در مغز و نخاع را تغییر می دهد.
# با کاهش التهاب ( با افزایش ترشح فاکتورهای عروقی و ایمنی).
# بهبود سفتی عضلات و حرکت مفاصل (با افزایش جریان خون موضعی).
# با افزایش سطوح سروتونین و نورآدرنالین که می تواند به کاهش درد و تسریع ترمیم عصبی کمک نماید.

The results of the latest reviews are quite consistent: acupuncture is significantly better than. no treatment/basic care for managing migraine, انجمن پزشکان طب سوزنی ایران و اسامی آنها and appears to be at least as effective as prophylactic drug therapy, with few contraindications. or unpleasant side effects (Linde 2009, Wang 2008, Sun 2008, Scott 2008).

طب سوزنی و سیاتیک Medical acupuncture

Acupuncture has a similar or slightly better effect than sham procedures, which themselves can perform.

as well as conventional drugs, indicating that sham acupuncture is not an inactive. placebo but a contentious alternative intervention. Acupuncture has been found to be cost-effective (Witt 2008; Wonderling 2004).

طب سوزنی و سیاتیک Medical acupuncture

As well as prevention it may also be used to alleviate symptoms in acute attacks (Li 2009). There is preliminary qualitative. مراقبت بعد از طب سوزنی

evidence from patients that acupuncture can increase coping mechanisms as well as relieve migraine symptoms (Rutberg 2009). انجمن پزشکان طب سوزنی ایران و اسامی آنها Migraine is thought to begin as an electrical phenomenon in the cerebrum that then affects blood vessels, biochemistry, and causes neurogenic inflammation.
Acupuncture can help in the treatment of migraine by:
Providing pain relief

طب سوزنی و سیاتیک Medical acupuncture

– by stimulating nerves located in muscles and other tissues, acupuncture leads to release. of endorphins and.

other neurochumoral factors and changes the processing of pain in the brain and spinal cord (Zhao 2008, Zijlstra 2003, Pomeranz, 1987)

طب سوزنی و سیاتیک Medical acupuncture

Reducing inflammation – by promoting release of vascular and immunomodulatory factors (Kim 2008, Kavoussi 2007, Zijlstra 2003).
Reducing the degree of cortical spreading depression (an electrical wave in the brain associated with migraine) and plasma.

طب سوزنى در درمان میگرن و انواع سردردها

levels of calcitonin gene-related peptide and substance P (both implicated in the pathophysiology of migraine) (Shi 2010).

Modulating extracranial and intracranial blood flow (Park 2009).
Affecting serotonin (5-hydroxytriptamine) levels in the brain (Zhong 2007).

طب سوزنى در درمان میگرن و انواع سردردها

(Serotonin may be linked. to the initiation of migraines; 5-HT agonists (triptans) are used against acute attacks.

Print Friendly, PDF & Email