طب سوزنی و وزوز گوش Medical acupuncture

طب سوزنی و وزوز گوش
طب سوزنی و وزوز گوش
طب سوزنی و وزوز گوش
طب سوزنی و وزوز گوش

طب سوزنی و وزوز گوش Medical acupuncture

طب سوزنی و وزوز گوش Medical acupuncture

وزوز گوش یا صدای زنگ در گوش، یک احساس شنیدن صدا در گوش یا در سر می باشد که از محیط خارج این صدا ایجاد نشده باشد. حدود هجده درصد افراد در کشورهای صنعتی جهان بطور خفیفی دچار نوع مزمن وزوز گوش هستند.
نیم درصد افراد نیز به نوع شدید آن دچار هستند که زندگی طبیعی آنها را مختل نموده است. وزوز گوش خودش به تنهایی یک بیماری نمی باشد. بلکه علامتی از وجود سایر بیماریها مثل بیماریهای گوش، عفونت گوش، بیماری منیر menier و عوارض جانبی مصرف بعضی از داروها می باشد. در بعضی از تحقیقات پزشکان مشخص شده است که طب سوزنی می تواند در بعضی از موارد به میزان زیادی باعث بهبودی بیماران مبتلا به این بیماری گردد. طب سوزنی با روشهای زیر می تواند به بهبود وزوز گوش کمک نماید:

# با اثر بر روی حلزون گوش.

# با تغییر در سطوح ترکیبات شیمیایی در مغز ( افزایش سطح نوروپپتید وای و کاهش سطح سروتونین).

# با کاهش التهاب توسط افزایش ترشح فاکتورهای عروقی و تنظیم کننده ایمنی.

# با افزایش گردش خون موضعی که به کاهش تورم کمک می کند.

طب سوزنی و وزوز گوش Medical acupuncture

طب سوزنی و وزوز گوش Medical acupuncture

طب سوزنی و وزوز گوش Medical acupuncture

طب سوزنی و وزوز گوش Medical acupuncture

by stimulating nerves located in muscles and other tissues, acupuncture leads to release. of endorphins and.

other neurochumoral factors and changes the processing of pain in the brain and spinal cord (Zhao 2008, Zijlstra 2003, Pomeranz, 1987)

Reducing inflammation – by promoting release of vascular and immunomodulatory factors (Kim 2008, Kavoussi 2007, Zijlstra 2003).
Reducing the degree of cortical spreading depression (an electrical wave in the brain associated with migraine) and plasma.

levels of calcitonin gene-related peptide and substance P (both implicated in the pathophysiology of migraine) (Shi 2010).

Modulating extracranial and intracranial blood flow (Park 2009).
Affecting serotonin (5-hydroxytriptamine) levels in the brain (Zhong 2007).

(Serotonin may be linked. to the initiation of migraines; 5-HT agonists (triptans) are used against acute attacks.

Many people with migraine can be adequately treated when the attacks occur, but some need prophylactic

Print Friendly, PDF & Email