طب سوزنی چيست ؟ Medical acupuncture

طب سوزنی چیست
طب سوزنی چیست
طب سوزنی چیست
طب سوزنی چیست

( کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه Medical acupuncture ) طب سوزنی چیست ؟

طب سوزنی يا اکوپانکچر (Acupuncture) که به زبان چينی به آن جن جيو (Zhen Jiu) گفته مي شود روشی است که با فروکردن سوزن های بسيار نازک به نقاط خاصی از بدن باعث تسکين درد و يا درمان مشکل خاصی از بيمار می شود. براساس تئوري طب سوزنی، اين نقاط خاص بر روی مريدين هايی (Meridians) قرار دارند که يک نوع انرژی حياتی به نام “چی” (qi) در آنها جريان دارند.

گرچه از اواخر قرن بيستم ميلادی بر روي طب سوزنی تحقيقات علمی زيادی صورت گرفته است اما هنوز نحوه اثر آن به درستی مشخص نشده است و بحث های زيادی در مورد آن بين دانشمندان در جريان است.
گزارش هايی که از طرف سازمان بهداشت جهانی، مرکز ملي طب مکمل آمريکا و انجمن پزشکي ايالات متحده آمريکا اعلان شده است همگی از مؤثر

بودن طب سوزنی در درمان بسياري از بيماريها حکايت می کنند. يک توافق کلي بين دانشمندان وجود دارد که همگي آنها معتقدند که طب سوزنی اگر از طرف يک متخصص طب سوزنی انجام شود و سوزنهای استريل مورد استفاده قرار گيرند روش بی خطری در درمان بعضی از بيماريها می‌باشد.

Traditional Chinese medicine explains that health is the result of a harmonious balance of the complementary extremes of yin and yan of the life force known as gi or chi. Qi is said to flow through meridians (pathways) in the human body. Through 350 acupuncture points in the body, these meridians and energy flows may be accessed. Illness is said to be the consequence of an imbalance of the forces. If needles are inserted into these points with appropriate combinations it is said that the energy flow can be brought back into proper balance.
In Western societies and several other parts of the world, acupuncture is explained including concepts of neuroscience. Acupuncture points are seen by Western practitioners as places where nerves, muscles and connective tissue can be stimulated. Acupuncture practitioners say that the stimulation increases bloodflow while at the same time triggering the activity of our own body’s natural painkillers.

According to WHO (World Health Organization) acupuncture is effective for treating 28 conditions, while evidence indicates it may have an effective therapeutic value for many more. People with tension headaches and/or migraines may find acupuncture to be very effective in alleviating their symptoms, according to a study carried out at the Technical University of Munich, Germany. Another study at The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center found that twice weekly acupuncture treatments relieve debilitating symptoms of xerostomia – severe dry mouth – among patients treated with radiation for head and neck cancer.

Print Friendly, PDF & Email