نقاطي از مريدين روده کوچک (SI-3)

SI-3 هو شي (Hou xi) – جوي پشتي

نقطه SI-3 را مي توان در هنگامي که دست به حالت مشت در آمده است در انتهاي انگشت کوچک و بر روي برجستگي ايجاد شده در مرز بين پوست روشن و پوست تيره پيدا نمود.

                        نقطه SI-3 باعث دفع باد-حرارت شده، عضلات را شُل نموده، مريدين روده کوچک را فعال مي کند و باعث آرام شدن روان    مي گردد.

 

موارد کاربرد SI-3:

تب، سرفه، درد در قفسه سينه، اختلالات بينايي، خونريزي از بيني، گرفتگي بيني، عرق ريزش شبانه، وزوز گوش، ناشنوايي، درد گردن، سر درد، شانه درد، پشت درد، اسپاسم، تهوع، آروغ زدن، تشنجات صرعي، يرقان.

 

 

Print Friendly, PDF & Email