نقاطي از مريدين سان جيائو (SJ-17)

           

SJ-17 ايي فِنگ (yi feng) – محافظ باد

نقطه SJ-17 در پشت لوب گوش و در جلوي استخوان ماستوئيد قرار دارد.

نقطه SJ-17 باعث دفع باد، حفاظت در مقابل سکته مغزي و تقويت بينايي و شنوايي مي شود.

 

موارد کاربرد SJ-17:

وِزوِز گوش، کم شنوايي، سرگيجه، التهاب گوش، فلج عضلات صورت، گوش درد، ورم گلو، التهاب غده بنا گوشي، عطسه هاي مکرر در کودکان.  

 

Print Friendly, PDF & Email