نقاطي از مريدين قلب (7-HT)

HT-7 شِن مِن (Shen men) – دروازه روح

نقطه HT-7 را مي توان در انتهاي داخلي خط عرضي مچ دست پيدا نمود.

نقطه HT-7 باعث تنظيم و تقويت چي (qi) قلب شده، روان را آرام مي کند، حرارت را پاک نموده، يانگ را پايين مي آورد و مريدين قلب را فعال مي نمايد.

موارد کاربرد HT-7:

بي قراري، تحريک پذيري و عصبانيت، افسردگي، صرع، طپش قلب، احساس ترس، اضطراب، تنگي نفس، گرم شدن بيش از حد کف دستها، احساس بي تفاوتي، بي خوابي، ضعف حافظه، تغيير سريع خُلق، درد در قفسه سينه.