نقاطي از مريدين مثانه (11-UB)

UB-11 داجو (Da zhu) – نيزار بزرگ

نقطه UB-11 در فاصله 4 سانتيمتري از خط مياني بدن، هم سطح با برجستگي اولين مهره توراسيک (سينه اي) قرار دارد.

نقطه UB-11 باعث دفع باد، سرد شدن آتش و خشک شدن رطوبت مي شود.

موارد کاربرد UB-11:

حساس بودن به سرما، آنفلوانزا، سرفه، تب، سردرد، گرفتگي گلو، اختلال در بلعيدن، احساس فشار در سينه، پشت درد، لرز، سرگيجه، سفتي گردن، خستگي و ضعف، اسپاسم، تشنجات صرعي.