نقاطي از مريدين مثانه (15-UB)

UB-15 شين شو (Xin shu) – نقطه قلب

  نقطه UB-15 به فاصله 4 سانتيمتر در خط عرضي نسبت به زائد ه خاري پنجمين مهره توراسيک (سينه اي) قرار دارد.

نقطه UB-15  باعث ثبات قلب، آرام شدن روان، تنظيم خون و تنظيم شدن چي (qi) قلب مي شود.

 موارد کاربرد UB-15:

سرفه، خلط خوني، احساس فشار و درد در سينه، بي قراري، طپش قلب، بي نظمي در ضربان قلب، عصبي شدن، فراموشي، عرق ريزش زياد، قرمزي بيش از حد لب ها، فلج نيمه بدن، تهوع، آروغ زدن، تب، بي خوابي.

Print Friendly, PDF & Email