نقاطي از مريدين مثانه (17-UB)

UB-17 گِشو (ge shu) – نقطه ديافراگم

نقطه UB-17  به فاصله 4 سانتيمتر در خط عرضي نسبت به زائده خاري هفتمين مهره توراسيک (سينه اي) قرار دارد.

نقطه  UB-17 باعث تنظيم خون، برطرف شدن رکود، تسکين فشار در قفسه سينه و تقويت کمبودها مي شود.

 موارد کاربرد UB-17:

عرق ريزش خودبخودي يا عرق ريزش در هنگام خواب، استفراغ خوني، فشار در شکم، بي اشتهايي، درد در پهلوها و شکم، خستگي، ضعف دستها و پاها، گرفتگي در گلو، دردهاي انقباضي، سرفه، سکسکه، کم خوني، کهير.