نقاطي از مريدين مثانه (18-UB)

UB-18  گان شو (gan shu) – نقطه کبد

نقطه UB-18  به فاصله 4 سانتيمتر در خط عرضي نسبت به زائده خاري نهمين مهره توراسيک (سينه اي) قرار دارد.

نقطه UB-18 باعث تقويت کبد و کيسه صفرا مي شود. رطوبت- حرارت را سرد و خشک مي کند. چي (qi) را هماهنگ نموده و انسداد را برطرف مي کند.

 

موارد کاربرد UB-18 :

درد در قسمت فوقاني شکم، دردهاي انقباضي در دستها و پاها، انواع اختلالات بينايي، سرگيجه، يرقان (زردي)، تحريک پذيري و عصبانيت.

 

Print Friendly, PDF & Email