نقاطي از مريدين مثانه (2-UB)

  UB-2 زان جو (Zan zhu) – تجمع خيزران

نقطه UB-2 در انتهاي داخلي ابرو قرار دارد.

نقطه UB-2 باعث دفع باد و بهتر شدن بينايي مي شود.

موارد کاربرد UB-2:

درد در قسمت پيشاني، گرفتگي بيني، فلج صورت، صرع، ضعف بينايي، تاري ديد، آبريزش از چشم ها، قرمزي چشم ها، خارش چشم ها، چشم درد، آب مرواريد.