نقاطي از مريدين مثانه (20-UB)

UB-20 پي شو (Pi shu) – نقطه طحال

نقطه UB-20 به فاصله 4 سانتيمتر در خط عرضي نسبت به زائده خاري يازدهمين مهره توراسيک (سينه اي) قرار دارد.

نقطه UB-20 باعث تقويت و هماهنگي چي (qi) طحال مي شود، در هضم غذا مؤثر بوده، رطوبت را برطرف و خون را تنظيم مي کند.

 

موارد کاربرد UB-20:

نفخ، اِدِم (خيز)، يرقان (زردي)، بي اشتهايي،اتساع شکم، درد در سينه و پشت، انواع انسدادهاي خلطي، سکسکه، لاغري، تهوع، استفراغ، اسهال، خستگي، ضعف، اسهال خوني، کم خوني، خونريزي از رحم، کهير.