نقاطي از مريدين مثانه (21-UB)

UB-21 وِي شو (wei shu) – نقطه معده

نقطه UB-21 به فاصله 4 سانتيمتر در خط عرضي نسبت به زائده خاري دوازدهمين مهره توراسيک (سينه اي) قرار دارد.

نقطه UB-21 باعث حمايت و هماهنگي طحال و معده شده، رطوبت را منتقل نموده و انسداد را برطرف مي کند.

 

موارد کاربرد UB-21 :

بي اشتهايي، لاغري، تهوع، استفراغ، اسهال، درد معده، اختلال در خواب، احساس فشار در سينه و پهلوها، گاستريت، زخم معده و اثني عشر، التهاب لوزالمعده (پانکريت)، هپاتيت.