نقاطي از مريدين مثانه (22-UB)

UB-22 سان جيائو شو (san jiao shu) – نقطه سان جيائو

نقطه UB-22 به فاصله 4 سانتيمتر در خط عرضي نسبت به زائده خاري اولين مهره کمري قرار دارد.

نقطه UB-22 باعث حرکت دادن و تنظيم چي (qi)، هماهنگي مايعات بدن و انتقال رطوبت مي شود.

 

موارد کاربرد UB-22:

لاغري، نفخ شکم، يرقان (زردي)، بي اشتهايي، سوء هاضمه، اسهال، سردرد، سرگيجه، پشت درد، شانه درد، سفتي عضلات پشت و کمر، گاستريت، مشکلات کليه، آب آوردن شکم.

Print Friendly, PDF & Email