نقاطي از مريدين مثانه (23-UB)

UB-23 شِن شو (Shen shu) – نقطه کليه

UB-23 به فاصله 4 سانتيمتر در خط عرضي نسبت به زائده خاري دومين مهره کمري قرار دارد.

نقطه UB-23 باعث تقويت و هماهنگي کليه ها و بهبود شنوايي مي شود.

 

موارد کاربرد UB-23:

لاغري، اختلالات شنوايي، وِزوِز گوش، تنگي نفس، ضعف در پاها، کمر درد، احساس سرد بودن، ناتواني جنسي، عقيمي، اختلالات ادراري، زرد بودن چهره، تيره رنگ بودن چهره، اسهال، انواع اختلالات بينايي، صرع، تب هاي دوره اي، احساس ترس و وحشت، ديابت (مرض قند)، اختلالات قاعدگي، اِدِم (خيز)، سنگ مثانه.