نقاطي از مريدين مثانه (25-UB)

UB-25 دا چانگ شو (da chang shu) – نقطه روده بزرگ

نقطه UB-25 به فاصله 4 سانتيمتر در خط عرضي نسبت به زائده خاري چهارمين مهره کمري قرار دارد.

نقطه UB-25 باعث تحريک در پايين آمدن چي (qi) مي شود، چي (qi) و خون را تنظيم نموده و مفصل هاي زانو را تقويت مي کند.  

 

موارد کاربرد UB-25:

نفخ شکم، اسهال، يبوست، کم بودن ادرار، درد شکم، درد پشت، لاغري، دردهاي انقباضي در روده ها، مدفوع خوني.