نقاطي از مريدين مثانه (28-UB)

UB-28 پان گوانگ شو (pang guang shu) – نقطه مثانه

نقطه UB-28 به فاصله 4 سانتيمتر در خط عرضي نسبت به دومين مهره ساکروم قرار دارد.

نقطه UB-28 باعث تقويت چي (qi) مثانه و انعطاف پذ يري کمر مي شود. 

موارد کاربرد UB-28:

درد در محل مثانه، انواع اختلالات ادراري، شب ادراري، اسهال، يبوست، درد در قسمت تحتاني شکم، دردهاي انقباضي در عضلات ساق پا، سفتي مفاصل زانو، سفتي و درد در عضلات پشت و کمر.

Print Friendly, PDF & Email