نقاطي از مريدين مثانه (62-UB)

 UB-62 شِن ماي (shen mai) – مريدين امتداد يافته

  نقطه UB-62 در فرورفتگي زير قوزک خارجي پا قرار دارد.

نقطه UB-62 باعث تقويت و هماهنگي کبد شده و باعث آرام شدن روان مي شود.

 

 موارد کاربرد UB-62:

سردرد، سرگيجه، درد در ساق پاها، سکته مغزي، فلج يکطرفه دستها و پاها، فلج عضلات صورت، تشنجات صرعي، عرق ريزش خودبخودي، ضعف پاها، دردهاي شکمي در حين قاعدگي، وزوز گوش، طپش قلب، اختلالات خواب.  

Print Friendly, PDF & Email