نقاطي از مريدين مثانه (UB-7)

UB-7 تونگ  تيان (Tong tian) – رسيدن به بهشت

  نقطه UB-7 به فاصله 10 سانتيمتر بالاي خط رويش موها و 4 سانتيمتر از خط مياني قرار دارد.

نقطه UB-7 باعث دفع باد شده و اسپاسم را برطرف مي کند.

موارد کاربرد UB-7:

سفتي گردن، خونريزي از بيني، ترشح آبکي از بيني، انسداد بيني، فلج يکطرفه، سرگيجه، غش، گواتر، صرع.