نقاطي از مريدين معده (44-ST)

St-44 نِي تينگ (nei ting) – حياط داخلي

نقطه St-44 در پشت پا و در فرورفتگي بين استخوان هاي دوم و سوم کف پا قرار دارد.

نقطه St-44 باعث پاک شدن حرارت از معده، تنظيم چي (qi) و تسکين درد       مي شود.

موارد کاربرد St-44:

اتساع و نفخ شکم، فلج صورت، دندان درد، خونريزي از بيني، اسهال خوني، التهاب لوزه ها،تشنگي زياد، درد معده و بي خوابي.

 

Print Friendly, PDF & Email