نقاطي از مريدين ِرن (REN-12)

Ren-12 جونگ وان (Zhong wan) – مجراي مرکزي معده

نقطه Ren-12  به فاصله 10 سانتيمتري بالاي ناف قرار دارد.

نقطه Ren-12 باعث تنظيم معده و هماهنگي چي (qi) آن مي شود.

                       

موارد کاربرد Ren-12:

درد، احساس پُر بودن معده، استفراغ، ترش کردن، بي اشتهايي، اسهال، تب، گرفتگي عضلات، اضطراب.