نقاطي از مريدين کيسه صفرا (GB-14)

  GB-14 يانگ باي (Yang bai) – يانگ سفيد

   نقطه GB-14 در فاصله 5/2 سانتيمتري بالاي وسط ابرو قرار دارد.

نقطه GB-14  باعث دفع باد و تقويت بينايي مي شود.

  

موارد کاربرد GB-14:

سردرد، چشم درد، احساس سوزش در چشم ها، حرکات غير ارادي چشمها به سمت بالا، ضعف بينايي، شب کوري، تهوع، استفراغ، احساس سرماي داخلي.

 

Print Friendly, PDF & Email