نقاطي از مريدين کيسه صفرا (GB-24)

 GB-24 ري يويي (RI yue) – خورشيد و ماه

     نقطه GB-24 در زير نوک پستان و در فضاي هفتم بين دنده اي قرار دارد.

نقطه GB-24 باعث تنظيم چي (qi) و سرد شدن حرارت مي شود.

 

موارد کاربرد GB-24:

افسردگي، درد در پهلوها، ترش کردن، سکسکه، تهوع، استفراغ، نفخ شکم، يرقان (زردي).