نقاطي مريدين طحال SP-4

Sp-4 گُنگ سون (gong sun) – امپراطور زرد

نقطه Sp-4 در فرورفتگي قاعده اولين استخوان کف پا (متاتارس) و در مرز بين پوست سفيد و پوست تيره پا قرار دارد.  نقطه Sp-4 باعث تنظيم طحال و معده مي شود و رطوبت را برطرف مي کند.

موارد کاربرد Sp-4:

  اختلالات قاعدگي، دردهاي دستگاه تناسلي، درد شکم، دردهاي قفسه سينه، تب هاي همراه با عفونت، بي اشتهايي، عرق ريزش فراوان، ورم صورت،         بي قراري شديد، احساس تلخي در دهان، اتساع شکم، طپش قلب، اختلالات گوارشي، اسهال، يرقان (زردي)، احساس ترس و وحشت.

Print Friendly, PDF & Email