نقاطي از مريدين روده کوچک (SI-18)

SI-18  چوان ليائو (quan liao) – سوراخ استخوان گونه

       نقطه SI-18 بر روي صورت و درست در زير کناره خارجي چشم، در فرورفتگي تحتاني استخوان زيگوماتيک قرار دارد.

نقطه SI-18 باعث دفع بادهاي بيماريزا  مي گردد.

موارد کاربرد SI-18:

اسپاسم و فلج عضلات صورت، دندان درد، سرگيجه.

نقاطي از مريدين روده کوچک (SI-10)

SI-10 نائو شو (nao shu) – انتقال بازو

نقطه SI-10 در انتهاي تحتاني خار استخوان اسکاپولا (کتف) و در بالاي چين زير بغل قرار دارد.

نقطه SI-10 باعث دفع باد و خشک شدن رطوبت مي گردد.

موارد کاربرد SI-10 :

درد شديد در مفصل شانه، ضعف شانه، نفخ، تورم قسمتهاي مختلف بدن، بالا بودن فشار خون

نقاطي از مريدين روده کوچک (SI-3)

SI-3 هو شي (Hou xi) – جوي پشتي

نقطه SI-3 را مي توان در هنگامي که دست به حالت مشت در آمده است در انتهاي انگشت کوچک و بر روي برجستگي ايجاد شده در مرز بين پوست روشن و پوست تيره پيدا نمود.

                        نقطه SI-3 باعث دفع باد-حرارت شده، عضلات را شُل نموده، مريدين روده کوچک را فعال مي کند و باعث آرام شدن روان    مي گردد.

 

موارد کاربرد SI-3:

تب، سرفه، درد در قفسه سينه، اختلالات بينايي، خونريزي از بيني، گرفتگي بيني، عرق ريزش شبانه، وزوز گوش، ناشنوايي، درد گردن، سر درد، شانه درد، پشت درد، اسپاسم، تهوع، آروغ زدن، تشنجات صرعي، يرقان.

 

 

نقاطي از مريدين قلب (7-HT)

HT-7 شِن مِن (Shen men) – دروازه روح

نقطه HT-7 را مي توان در انتهاي داخلي خط عرضي مچ دست پيدا نمود.

نقطه HT-7 باعث تنظيم و تقويت چي (qi) قلب شده، روان را آرام مي کند، حرارت را پاک نموده، يانگ را پايين مي آورد و مريدين قلب را فعال مي نمايد.

موارد کاربرد HT-7:

بي قراري، تحريک پذيري و عصبانيت، افسردگي، صرع، طپش قلب، احساس ترس، اضطراب، تنگي نفس، گرم شدن بيش از حد کف دستها، احساس بي تفاوتي، بي خوابي، ضعف حافظه، تغيير سريع خُلق، درد در قفسه سينه.

نقاطي از مريدين قلب (HT-3)

HT-3 شائو هاي (shao hai) – درياي کوچکتر

نقطه HT-3  را مي توان در حالي که آرنج کاملاً خم شده است در انتهاي داخلي چين عرضي آرنج پيدا نمود.

نقطه HT-3 باعث دفع باد و رطوبت شده و روان را آرام مي کند.

 

موارد کاربرد HT-3:

سردرد، سرگيجه، سفتي گردن، گِزگِز بازو، لرزش دستها، دندان درد، تهوع، سکسکه، درد قفسه سينه، گواتر، التهاب و تورم غدد لنفاوي، اسپاسم، فراموشي، اختلالات خواب.

 

نقاطي مريدين طحال SP-15

Sp-15 دا هِنگ (da heng) – افقي بزرگ

نقطه Sp-15 در خط عرضي هم سطح ناف و به فاصله 10 سانتيمتر از آن قرار دارد.

نقطه Sp-15  باعث دفع سرما و باد از طحال و ريه مي کند.

 

موارد کاربرد Sp-15:

لرز، عرق ريزش فراوان، اسهال، يبوست، درد شکم، افسردگي.

 

نقاطي مريدين طحال SP-10

Sp-10 شوئه هاي (Xue hai) – درياي خون

نقطه Sp-10 به فاصله پنج سانتيمتر از قسمت فوقاني داخلي لبه کشکک زانو قرار دارد.

نقطه Sp-10 باعث تنظيم خون و قاعدگي مي شود.

 

موارد کاربرد Sp-10:

اختلالات قاعدگي، خونريزي از رحم، بيماريهاي پوستي، اگزما، کهير، خارش، درد زانو، التهاب بيضه.

 

نقاطي مريدين طحال SP-9

Sp-9 ئين لينگ چو آن (Yin ling quan) – چشمه تپه ئين

  در حالي که زانو خم شده است، نقطه Sp-9 را مي توان در فرورفتگي انتهاي تحتاني برجستگي داخلي استخوان درشت ني (تيبيا) پيدا نمود.

نقطه Sp-9 باعث دفع رطوبت – سرما و تنظيم چي (qi) مي شود.

 موارد کاربرد Sp-9:

درد و احساس پُري در زير دنده ها، نفخ شکم، کمر درد، اسهال همراه با استفراغ،          بي اشتهايي، بي اختياري، اِدِم (خيز)، يرقان (زردي)، احتباس ادراري، درد در دستگاه تناسلي، قاعدگي نامنظم، درد در زانوها، تورم زانوها و مچ پا، تب و لرز.

نقاطي مريدين طحال SP-6

Sp-6 سان ئين جيائو (San yin jiao) – محل اتصال سه مريدين ئين

نقطه Sp-6 به فاصله چهار انگشت در بالاي قوزک داخلي پا و در لبه خلفي استخوان درشت ني (تيبيا) قرار دارد.

نقطه Sp-6 باعث تنظيم طحال، خشک شدن رطوبت، هماهنگ شدن کبد، تقويت  کليه ها و فعال شدن گردش مايعات در بدن مي شود.

 

موارد کاربرد Sp-6:

اتساع شکم،خستگي، اسهال، تهوع، دردهاي انقباضي شکم، ضعف دستها و پاها، اختلالات ادراري، اختلالات قاعدگي، نازايي، زايمان مشکل، سقط جنين، شب ادراري، احتباس ادرار.

نقاطي مريدين طحال SP-4

Sp-4 گُنگ سون (gong sun) – امپراطور زرد

نقطه Sp-4 در فرورفتگي قاعده اولين استخوان کف پا (متاتارس) و در مرز بين پوست سفيد و پوست تيره پا قرار دارد.  نقطه Sp-4 باعث تنظيم طحال و معده مي شود و رطوبت را برطرف مي کند.

موارد کاربرد Sp-4:

  اختلالات قاعدگي، دردهاي دستگاه تناسلي، درد شکم، دردهاي قفسه سينه، تب هاي همراه با عفونت، بي اشتهايي، عرق ريزش فراوان، ورم صورت،         بي قراري شديد، احساس تلخي در دهان، اتساع شکم، طپش قلب، اختلالات گوارشي، اسهال، يرقان (زردي)، احساس ترس و وحشت.

نقاطي از مريدين معده (44-ST)

St-44 نِي تينگ (nei ting) – حياط داخلي

نقطه St-44 در پشت پا و در فرورفتگي بين استخوان هاي دوم و سوم کف پا قرار دارد.

نقطه St-44 باعث پاک شدن حرارت از معده، تنظيم چي (qi) و تسکين درد       مي شود.

موارد کاربرد St-44:

اتساع و نفخ شکم، فلج صورت، دندان درد، خونريزي از بيني، اسهال خوني، التهاب لوزه ها،تشنگي زياد، درد معده و بي خوابي.

 

نقاطي از مريدين معده (40-ST)

St-40  فنگ لنگ (Feng long) – فراواني زياد

نقطه St-40 به فاصله 20 سانتيمتر پايين تر از لبه تحتاني استخوان کشکک زانو قرار دارد.

نقطه St-40 باعث تغيير رطوبت و خلط مي شود. چي (qi) طحال و معده را تحرک مي بخشد و روان را آرام مي کند.

موارد کاربرد St-40:

آسم و سرفه همراه با خلط، سرگيجه، سرد بودن دستها و پاها، آروغ زدن، نفخ، درد مفاصل زانو و لگن، سردردهاي شديد، انسداد دردناک در گلو، بي قراري، صرع، فلج بدنبال سکته مغزي.

نقاطي از مريدين معده (36-ST)

St-36  زو سان لي (Zu san li) – سه واحد روي ساق پا

نقطه St-36 به فاصله چهار انگشت در زير کناره تحتاني     استخو ان کشکک زانو و نيز به فاصله 5/2 سانتيمتر از لبه استخوان درشت ني (تيبيا) قرار دارد.

نقطه St-36 باعث هماهنگي و تقويت طحال و معده مي شود. همچنين چي (qi) را نيز تقويت مي کند.

 

موارد کاربرد St-36:

درد معده، سوءهاضمه، اسهال، يبوست، اختلالات گوارشي، نفخ، خستگي، ضعف، سردرد، فشار خون، فلج.

نقاطي از مريدين معده (29-ST)

St-29 گوي لاي (gui lai)- بازگشت

نقطه St-29 به فاصله ده سانتيمتر در زير ناف و پنج سانتيمتر نسبت به خط مياني قرار دارد.

اين نقطه باعث برطرف شدن دردهاي شکمي، تقويت ئين (yin) کليه و تقويت دستگاه تناسلي مي شود.

 

موارد کاربرد St-29:

دردهاي شديد خنجري شکم، درد آلت تناسلي، اختلالات ادراري، ناتواني جنسي، فقدان قاعدگي، ترشحات مهبل، پرولاپس رحم و قاعدگي هاي نا منظم.

نقاطي از مريدين معده (25-ST)

St-25 تيان شو (Tian shu) – محور آسمان

نقطه St-25 به فاصله 5 سانتيمتر در خط عرضي نسبت به ناف قرار دارد.

نقطه St-25 باعث هماهنگي جريان چي (qi) در روده بزرگ مي شود.

 

موارد کاربرد St-25 :

احساس پُري در معده، آروغ زدن، استفراغ، اسهال، درد معده، نفخ، خس خس سينه، احتباس ادراري، ادرار زياد، قاعدگي نامنظم، مدفوع شُل و حاوي خون، دردهاي انقباضي در قسمت تحتاني شکم، يبوست، اسهال خوني.  

نقاطي از مريدين معده (21-ST)

St-21 ليانگ مِن (Liang men) – دروازه غلات 

   نقطه St-21 به فاصله 10 سانتيمتر بالاي ناف و 5 سانتيمتر از خط وسط قرار دارد.

نقطه St-21 باعث خشکيِ رطوبت -حرارت مي گردد.

 

موارد کاربرد St-21 :

درد در قسمت پايين دنده ها، بي اشتهايي، درد شديد و خنجري در شکم، پرولاپس مقعد.

نقاطي از مريدين معده (18-ST)

St-18 روگن (Ru gen) – ريشه پستان

نقطه St-18 مستقيماً در زير نوک پستان و در فضاي بين دنده اي پنجم قرار دارد.

نقطه St-18  باعث خشک شدن رطوبت مي شود.

 

موارد کاربرد St-18:

درد و احساس پُري در قفسه سينه، احساس خفگي، تورم و درد بازوها، درد در پستان، دردهاي انقباضي در قسمت تحتاني شکم، اسهال، بي اشتهايي.

نقاطي از مريدين معده (ST-8) در طب سوزنی

 St-8  تو وِي (Tou wei) -گوشه سر

نقطه St-8 در گوشه پشتي گيجگاه و يک سانتيمتر در داخل مرز رويش مو قرار دارد.

نقطه St-8 باعث دفع باد، تقويت و هماهنگ کردن کبد و کيسه صفرا مي شود.

موارد کاربرد St-8 :

سردرد، چشم درد، اشک ريزش، ترشح بزاق، آروغ زدن و فلج يک طرفه دستها و پاها.

نقاطي از مريدين روده بزرگ (LI-20) در طب سوزنی

LI-20 ئينگ شيانگ (ying xiang) – بوي خوش

 نقطه LI-20 در محل فرورفتگي در کناره تحتاني سوراخ بيني قرار دارد.

  نقطه LI-20 باعث دفع باد حرارت مي شود.

 

موارد کاربرد LI-20:

احتقان بيني، از بين رفتن حس بويايي، پوليپ بيني، خونريزي از بيني، فلج صورت.

 

نقاطي از مريدين معده (ST-6)

 St-6 جيا چي (Jia che)- حمل کننده گونه

نقطه St-6  درست در بالا و جلوي زاويه فک قرار دارد.

نقطه St-6 باعث دفع باد و فعال شدن مريدين معده مي شود.

 

موارد کاربرد St-6:

فلج صورت، قفل شدن فک، دندان درد، سفتي گردن و التهاب غده پاروتيد.

نقاطي از مريدين روده بزرگ (20-LI)

LI-20 ئينگ شيانگ (ying xiang) – بوي خوش

  نقطه LI-20 در محل فرورفتگي در کناره تحتاني سوراخ بيني قرار دارد.

نقطه LI-20 باعث دفع باد حرارت مي شود.

 موارد کاربرد LI-20:

احتقان بيني، از بين رفتن حس بويايي، پوليپ بيني، خونريزي از بيني، فلج صورت.

 

نقاطي از مريدين روده بزرگ (15-LI)

LI-15 جيان يو (Jian yu)- گوشه شانه

    نقطه LI-15 در زير زائده آکروميون استخوان ترقوه (بر روي شانه) قرار دارد.

نقطه LI-15  باعث دفع باد مي گردد.

 

موارد کاربرد LI-15:

درد شانه،فلج، سفتي گردن.

 

نقاطي از مريدين روده بزرگ (11-LI) در طب سوزنی

LI-11 چو چي (qu chi)- استخر خميده

نقطه LI-11 را مي توان در هنگامي که آرنج خم شده است در انتهاي خارجي چين آرنج پيدا نمود.

نقطه LI-11 باعث از بين رفتن باد، پاک شدن گرما و خشک شدن رطوبت مي شود.

 

موارد کاربرد LI-11:

تب، بيماريهاي التهابي پوست، زخم هاي پوستي، خارش، گلو درد، فلج يکطرفه دستها و پاها، درد بازو، درد آرنج، درد شانه، آپانديسيت، مشکلات روده، فشارخون، تشنج هاي صرعي، اختلالات قاعدگي.

 

نقاطي از مريدين روده بزرگ (LI-5)

 LI-5 يانگ شي (Yang xi) – جوي يانگ

نقطه LI-5 در پشت دست، بر روي چين عرضي مچ دست و در فرورفتگي بين دو تاندون انگشت شست قرار دارد.

نقطه LI-5 باعث برطرف شدن باد کبد، پاک شدن گرماي قلب و آرام شدن روان مي گردد.

 

موارد کاربرد LI-5:

درد مچ دست، تب، بي قراري، توهم، احساس پُري و فشار در سينه، درد در گلو و اوريون.

نقاطي از مريدين روده بزرگ (LI-4)

نقاطي از مريدين روده بزرگ (LI)

LI-4 هِگو (He gu) – دره اتصال

                        نقطه LI-4 در فرو رفتگي قسمت راديال دست و تقريباً در نقطه مياني دومين استخوان متاکارپ کف دست قرار دارد.

نقطه LI-4 باعث برطرف نمودن باد، تسکين درد، تقويت و گردش چي (qi) ريه و تنظيم چي (qi) دفاعي مي شود

موارد کاربرد LI-4:

در درمان بيماريهايي که بر اثر باد و سرما ايجاد مي شوند. تب لرز، سردرد، سفتي گردن، سرفه، درد صورت، فلج يک طرفه دستها و پاها، سرگيجه، فشار خون، آبريزش بيني، دندان درد و احتقان بيني.

نقاطي از مريدين ريه (11-LU)

Lu-11 شائو شانگ (Shao shang) – صداي فلز

نقطه Lu-11  در گوشه خارجي ناخن انگشت شست قرار دارد.

نقطه Lu-11 باعث برطرف شدن حرارت شده، در مشکلات گلو مؤثر است و باد را برطرف مي کند.

موارد کاربرد Lu-11:

گلو درد، غش کردن، التهاب لوزه ها، عفونتهاي گلو، تب، نفخ شکم، خلط سفيد چسبنده، سرفه، خشکي لبها، تشنگي زياد، التهاب تيروئيد، التهاب پروستات و سکته مغزي.

 

نقاطي از مريدين ريه (10-LU)

Lu-10  يوجي (Yu Ji) – کناره ماهي

نقطه Lu-10 در پايين انگشت شست و در وسط اولين استخوان متاکارپ کف دست (در مرز بين پوست سفيد کف دست و پوست تيره پشت دست) قرار دارد.

نقطه Lu-10 باعث سرد شدن گرماي ريه مي شود. خلط و رطوبت را از بين برده و براي مشکلات گلو مؤثر مي باشد.

موارد کاربرد Lu-10 :

تب بدون تعريق، لرز، احساس پُري در سينه، سرگيجه، بي خوابي، خشکي گلو، خلط خوني، خلط زرد، آسم، التهاب تيروئيد.

نقاطي از مريدين ريه (LU-9)

Lu-9  تاي يوآن (Tai  yuan) – شکاف بزرگ

نقطه Lu-9 در فرو رفتگي انتهاي راديال چين عرضي مچ دست قرار دارد.

نقطه Lu-9 باعث تقويت چي (qi) ريه و طحال، تنظيم متابوليسم (سوخت و ساز) مايعات بدن، مرطوب کردن خشکي بدن، تغيير و خشک کردن خلط، تقويت يين (yin) ريه، تسکين سرفه و سرد نمودن حرارت بدن مي شود.

موارد کاربرد Lu-9 :

نقطه Lu-9 يک نقطه مهم در طب سوزني براي درمان بيماريهاي تنفسي مي باشد. بيماريهايي که در آنها از نقطه Lu-9 استفاده مي شود عبارتند از : سرفه، اختلالات تنفسي همراه با خلط، نفخ شکم، آروغ زدن، اختلالات ادراري، بي قراري، عصبي بودن، کاتاراکت (آب مرواريد)  و درد مچ دست.

نقاطي از مريدين ريه (LU-7)

Lu-7 ليه چوئه (Lie que) – رديف شکسته

نقطه Lu-7 در قسمت راديال ساعد، در بالاي زائده استيلوئيد استخوان زند زبرين، به فاصله 5/3 سانتيمتر از چين عرضي مچ دست قرار دارد.

نقطه Lu-7 باعث از بين رفتن باد، تنظيم جريان انرژي در کنترل عروق بدن، تحريک پايين آمدن چي (qi) و تغيير خلط مي شود.     

موارد کاربرد Lu-7:

اختلالات تنفسي، آسم، خلط، ورم صورت، ورم دستها و پاها، فلج يک طرفه دستها و پاها، سردرد در يک طرف سر، دندان درد، درد در گردن و پشت سر، احتباس ادراري، اِدم (خيز)، درد در شانه.

نقاطي از مريدين ريه (LU-5)

5Lu-5 چي زه (chize) – باتلاق آرنج

 نقطه Lu-5 در مرکز سمت داخلي آرنج و در مرز داخلي عضله براکيوراديال قرار دارد.

نقطه Lu-5 باعث ثبات در چي (qi) طحال و ريه شده، رطوبت بدن را تغيير داده و خشک مي کند، پايين رفتن چي (qi) ريه را تحريک  مي کند، حرارت بدن را سردمي کند، از چي (qi) ريه حمايت نموده و يين (yin) کليه را ثبات مي بخشد.

موارد کاربرد Lu-5:

اِدِم (خيز)، اتساع شکم، احساس پُري در شکم، نفس نفس زدن، تب هاي دوره اي، سرفه، عطسه هاي مکرر، التهاب بيني، خلط زياد، خلط خوني، تنگي نفس، آسم، برونشيت، درد در قسمت داخلي شانه، درد آرنج، ورم قسمت داخلي زانوها.