برچسب: آموزش طب سوزنی

افسردگی

طب سوزنی در درمان و کنترل افسردگی

طب سوزني در درمان و کنترل افسردگی : طب سوزنی – کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه در تحقیقی که در سال 1998 در کلینیک های ایالات متحده آمریکا توسط موسسه ملی سلامت انجام شد مشخص گردید که در طی یک دوره درمان طب...