برچسب: بیماریهای گوش

طب سوزنی و وزوز گوش

طب سوزنی و وزوز گوش Medical acupuncture

(کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه Medical acupuncture ) طب سوزنی و وزوز گوش Tinnitus : وزوز گوش یا صدای زنگ در گوش، یک احساس شنیدن صدا در گوش یا در سر می باشد که از محیط خارج این صدا ایجاد نشده باشد. حدود...