سندروم تونل کارپ 2
سندروم تونل کارپ

سندروم تونل کارپ ( کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه Medical acupuncture )

طب سوزنى برای سندروم تونل کارپ :

سندروم تونل کارپ که عبارت است از درد، تورم، گزگز و بی حسی انگشتان دست، بر اثر فشار تاندونها بر روی عصب مدیان در ساعد ایجاد می شود. درد وگزگز دست در شبها بیشتر شده و می تواند فرد را از خواب بیدار کند.

جراحی برای درمان سندروم تونل کارپ بسیار رایج بوده. و هر سال حدود 450000 نفر در آمریکا بخاطر این وضعیت تحت عمل جراحی قرار می گیرند. در سال 2009 در مجله بالینی درد گزارش شده که اثر طب سوزنی در (بیشتر…)