نقاطي از مريدين کيسه صفرا (GB-2)

GB-2 تينگ هويي (ting hui) – تجمع شنوايي

نقطه GB-2 را مي توان در حالي که دهان کمي باز است، مستقيماً در جلوي گوش در مقابل اينتر تراجيک پيدا نمود.

نقطه GB-2 باعث دفع باد و گردش چي (qi) مي شود.

 

موارد کاربرد GB-2:

وِزوِز گوش، ناشنوايي، گوش درد همراه با ترشحات چرکي، التهاب گوش، دررفتگي فک، دندان درد، انقباض هاي دردناک عضلاني، فلج يکطرفه عضلات صورت، التهاب غدد بناگوشي.