برچسب: تحت عمل جراحی

طب سوزنی و سندروم تونل کارپ

طب سوزنى برای سندروم تونل کارپ Acupuncture

طب سوزنى برای سندروم تونل کارپ : طب سوزنی – کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه سندروم تونل کارپ که عبارت است از درد، تورم، گزگز و بی حسی انگشتان دست، بر اثر فشار تاندونها بر روی عصب مدیان در ساعد ایجاد می شود....