اثر طب سوزنی در ترک سیگار Medical acupuncture

ترک سیگار با طب سوزنی

ترک سیگار با طب سوزنی

( کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه Medical acupuncture )

 اثر طب سوزنی در ترک سیگار :

سیگار کشیدن یک اعتیاد پیچیده و قوی می باشد. که ترک آن برای بسیاری از افراد کار چندان آسانی نمی باشد. برای ترک موفق سیگار و غلبه بر مشکلات جسمی و روحی آن، شما نیاز به روشهای خاصی دارید که یکی از بهترین این روشها، طب سوزنی می باشد. چندین سال است که از طب سوزنی برای ترک سیگار quit smoking استفاده می شود و بسیاری از افراد با استفاده از این روش موفق به ترک سیگار شده اند.

در تحقیقی که اخیرا در دانشگاه اسلوی نروژ انجام شده است مشخص شده است که طب سوزنی باعث کاهش قابل توجهی از میل به سیگار کشیدن تا پنج سال بعد از درمان می شود. در این تحقیق همچنین نشان داده شده است که افرادی که تحت درمان ترک سیگار قرار گرفته اند از بو و مزه سیگار ادامه‌ی خواندن