نقاطي از مريدين معده (ST-8) در طب سوزنی

 St-8  تو وِي (Tou wei) -گوشه سر

نقطه St-8 در گوشه پشتي گيجگاه و يک سانتيمتر در داخل مرز رويش مو قرار دارد.

نقطه St-8 باعث دفع باد، تقويت و هماهنگ کردن کبد و کيسه صفرا مي شود.

موارد کاربرد St-8 :

سردرد، چشم درد، اشک ريزش، ترشح بزاق، آروغ زدن و فلج يک طرفه دستها و پاها.

نقاطي از مريدين روده بزرگ (LI-4)

نقاطي از مريدين روده بزرگ (LI)

LI-4 هِگو (He gu) – دره اتصال

                        نقطه LI-4 در فرو رفتگي قسمت راديال دست و تقريباً در نقطه مياني دومين استخوان متاکارپ کف دست قرار دارد.

نقطه LI-4 باعث برطرف نمودن باد، تسکين درد، تقويت و گردش چي (qi) ريه و تنظيم چي (qi) دفاعي مي شود

موارد کاربرد LI-4:

در درمان بيماريهايي که بر اثر باد و سرما ايجاد مي شوند. تب لرز، سردرد، سفتي گردن، سرفه، درد صورت، فلج يک طرفه دستها و پاها، سرگيجه، فشار خون، آبريزش بيني، دندان درد و احتقان بيني.