برچسب: تهوع

طب سوزنی و سندروم پاهای بیقرار -

طب سوزنی برای سندروم پاهای بی قرار Acupuncture

طب سوزني برای سندروم پاهای بی قرار : طب سوزنی – کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه حدود سه درصد از افراد جامعه دچار سندروم پاهای بی قرار می باشند. بعضی از این افراد اینطور بیماریشان را شرح می دهند که احساس سوزش، خارش،...

نقاطي از مريدين مثانه (52-UB)

نقاطي از مريدين مثانه (52-UB)

UB-52 جي شي (zhi shi) – اتاق ذهن نقطه UB-52 به فاصله 8 سانتيمتر در خط عرضي نسبت به حاشيه فوقاني زائده خاري دومين مهره کمري قرار دارد. نقطه UB-52 باعث تقويت چي (qi)   کليه ها مي شود.   موارد کاربرد UB-52: تورم و درد...

نقاطي از مريدين ريه (LU-1)

نقاطي از مريدين ريه (LU-1)

1– Luجونگ فو (zhong fu) -گنجينه مرکزي نقطه  Lu-1در اولين فضاي بين دنده اي و در زير انتهاي خارجي استخوان ترقوه قرار دارد. فاصله اين نقطه از خط مرکزي بدن 15 سانتيمتر مي باشد.  نقطه 1–Lu باعث حمايت و تنظيم چي (qi) در ريه و...