برچسب: حوضچه باد

نقاطي از مريدين کيسه صفرا (GB-20)

نقاطي از مريدين کيسه صفرا (GB-20)

  GB-20 فِنگ چي (Feng chi) – حوضچه باد     نقطه GB-20 در پشت گردن و در فاصله بين عضلات استرنوکلايدوماستوئيد و تراپزوئيد قرار دارد. نقطه GB-20  باعث دفع باد، سرد شدن حرارت و تقويت بينايي و شنوايي مي شود.   موارد کاربرد GB-20: عفونت...