برچسب: دردهای مفصلی

خستگی مزمن

اثر طب سوزنی در درمان سندروم خستگی مزمن

اثر طب سوزنی در درمان سندروم خستگی مزمن : طب سوزنی – کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه سندروم خستگی مزمن در جهان مدرن امروز بسیار شایع می باشد. در تحقیقی که اخیرا در کلینیک ها و بیمارستانهای بریتانیا انجام گردیده نشان داده شده...