برچسب: دررفتگي فک

نقاطي از مريدين کيسه صفرا (GB-2)

نقاطي از مريدين کيسه صفرا (GB-2)

GB-2 تينگ هويي (ting hui) – تجمع شنوايي نقطه GB-2 را مي توان در حالي که دهان کمي باز است، مستقيماً در جلوي گوش در مقابل اينتر تراجيک پيدا نمود. نقطه GB-2 باعث دفع باد و گردش چي (qi) مي شود.   موارد کاربرد GB-2:...