افسردگی پس از زایمان2
افسردگی پس از زایمان

( کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه Medical acupuncture )

طب سوزني برای افسردگی پس از زایمان :

در تحقیقاتی که در سال 2010 در آمریکا انجام شده نشان داده شده است که بیمارانی که در طی دوران بارداری شان از طب سوزنی استفاده کرده اند علائم افسردگی در دوران بارداری از خود نشان نداده اند و در طی ده هفته بعد از زایمان نیز موارد (بیشتر…)